. . .
Nederland moet zich voorbereiden op het veranderende klimaat en de omgeving hierop aan gaan passen. Dat geldt voor iedereen – maar zéker voor de bedrijven die hier al snel mee te maken krijgen. Bij de nieuwbouw van bedrijfspanden gelden vaak de nodige randvoorwaarden, onder meer met betrekking tot flora-en faunabeheer en de watertoets. Eisen waar u als ondernemer of facilitair manager niet op zit te wachten. 

Hoe ontwikkel ik mijn terreininrichting naar een buitenruimte?
De waterschappen, hoogheemraadschappen en gemeenten hebben hun regels opgesteld. Denk hierbij aan de afvoer en opvang van hemelwater of de verharding en bebouwing. Wij houden niet alleen rekening met deze regels, wij zorgen er ook voor dat u uiteindelijk een buitenruimte heeft die bijdraagt aan de waarde van uw pand.
 
Waar voldoet een goede bedrijfstuin aan?
De buitenruimte draagt bij aan de uitstraling van uw bedrijf. Wilt u bezoekers een gevoel van gastvrijheid en vriendelijkheid geven? Of wilt u meteen een zakelijke en professionele indruk bieden? Passen organische vormen en een natuurlijke beleving bij uw bedrijf? Of houdt u van sculpturale vormen en artistieke lijnen? Met ons ontwerp maken we uw organisatie-identiteit zichtbaar. Dat is een meerwaarde.
 
Een bedrijfstuin heeft ook een praktische kant. Afhankelijk van de ruimte en inrichting kan deze bijdragen aan het welbevinden van uw medewerkers. Want iedereen knapt op van Vitamine D… Goed idee dus om ruimte te creëren voor een lunch of een vergadering in de buitenlucht. Daardoor wordt de tuin een wezenlijk onderdeel van uw bedrijf en draagt het bij aan de productiviteit van uw medewerkers.
 
Hoe ontwikkel ik mijn terreininrichting naar een buitenruimte met een representatieve en professionele uitstraling, binnen de gestelde voorwaarden, zowel wettelijk als financieel?
Met welk soort vraagstukken kunt u bij Revidus terecht
  • Algemene regelgeving m.b.t. aantallen parkeerplaatsen,
  • Veiligheidsaspecten,
  • Laadpalen,
  • Wettelijke regels m.b.t. flora- en faunabeheer (bijv. Breeam),
  • Opvang en opslag van hemelwater,
  • Landschappelijke inpassing van een bedrijfspand,
  • Watertoets.
Wat typeert een bedrijfstuin van Revidus? 
Bij het uitwerken van ons plan staan vijf pijlers centraal: uitstraling, indeling, professionaliteit, wettelijke kaders en het budget. Een ontwerp van Revidus is daarmee méér dan een mooi plaatje. Uw bedrijfstuin is maar heel even een artist impression. En dan wordt het werkelijkheid. Moet het ontwerp gerealiseerd en het onderhoud uitgevoerd worden. Dan gaan gebruikers ervaren wat de impact is van de gemaakte ontwerpkeuzes. We stellen u graag een goed plan in het vooruitzicht. Een plan waar u na vele jaren nog met tevredenheid op terugkijkt. Laat niet alleen uw rendement groeien, maar ook uw buitenruimte!