. . .
Onze expertise

Samen met Revidus komt u tot een aansprekend plan voor uw buitenruimte. We brengen creativiteit en vormgevingskwaliteiten in – maar ook technische kennis en expertise met betrekking tot de realisatie. Vooruitdenken, dat is de kunst. Met als resultaat dat u, de gebruikers en de uitvoerende partij later met plezier terugdenken.

We maken een compleet ontwerp of geven u een specifiek advies”
Voor ons bekende ontwerp­uitdagingen:
  • Landschappelijke inpassing
  • Waterberging
  • Daktuinen
  • Specifieke (zorg)doelgroepen
  • Logistieke routing
  • Ecologie
  • Lastige bodemgesteldheid
Diensten van Revidus
Inventarisatie en PVE
Het is typisch Revidus: eisen, wensen, kaders en randvoorwaarden zorgvuldig in kaart brengen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de gebruiker. Het is een kwestie van vooruitdenken. Bij menig project zijn we door middel van de inventarisatie en het opstellen van het programma van eisen tot belangrijke inzichten gekomen.
Ontwerp van tuinen en terreinen
Binnen de gestelde kaders ontwerpen we uw buitenomgeving. Van groene tuin vol beleving tot functioneel en representatief bedrijfsterrein. Onze schetsen helpen u zich voor te stellen hoe mooi het kan worden. Maar dan wel onderbouwd. Want mooi is pas mooi als het aan de eisen voldoet.
Beplantingsadvies
De keuze voor de beplanting vraagt om een deskundig advies. Dat geven wij u graag. Rekening houdend met de essentie van het ontwerp, uw persoonlijke voorkeuren én randvoorwaarden als grondsoort, uw budget, gebruikerswensen en onderhoud. Zo maken we het ontwerp of een bestaande indeling compleet met een beplantingsadvies.
Engineering
We werken esthetische ontwerpen uit tot werktekeningen en omschrijvingen. Daarbij komen alle technische aspecten samen. Van bodemverbetering, beschoeiing en verharding tot hemelwaterafvoer, elektrotechnische voorzieningen en domotica. Een plan van Revidus is een geïntegreerd en uitvoerbaar plan. Daar kan uw uitvoerende partij straks over meepraten.
Second opinion
Hebt u al een ontwerp of een advies, maar hebt behoefte aan een second opinion? Hebt u het gevoel dat het beter kan of twijfelt u of het anders moet? Vraagt u zich af of uw budget moet bijstellen of uw plan moet aanpassen? Wij kijken met u mee. Met het oog van een tuinontwerper én een engineer. Zo helpen we u tot een goede beslissing te komen.
Projectbegeleiding
Als uw buitenruimte wordt aangelegd, dragen wij graag zorg voor de projectbegeleiding. We verbinden alle betrokken stakeholders – aan uw zijde en de zijde van uitvoerende partijen – en bewaken de kwaliteit van de realisatie. Zo bent u zeker van een gestroomlijnd proces en een optimaal resultaat. Als u dat wilt, kunnen we de totale realisatie verzorgen door inzet en begeleiding van eigen partijen.
Meer weten over de positieve relatie tussen een belevingstuin en de zorg? Lees dan ons whitepaper!
 
Naam
E-mail
Ja, ik wil informatie van Revidus ontvangen

Vraag onze whitepaper aan en lees meer over belevingstuinen voor de zorg.